Ján K. Balázs (1966), kňaz františkánskeho rádu. Teológiu študoval na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave. Ďalšie štúdium: PhDr. - Trnavská univerzita, odbor sociálna práca. Venuje sa publicistike. Je šéfredaktorom vydavateľstva Serafín. Žije v Bratislave.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk