Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD., dekan Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II. Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, profesor misiológie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.


© ÚSKI 2008 - www.uski.sk