Prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. pôsobí na Katedre filozofie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. Prednáša logiku, filozofickú antropológiu a filozofiu kultúry, venuje sa štúdiu a dávaniu Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly a pastorácii akademickej mládeže.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk