Mária Drelová, študentka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk