Prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. pôsobil dlhé roky na univerzite v Žiline (súčasná Žilinská univerzita) na Katedre fyziky. Odtiaľ zakladal Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktorej sa stal rektorom. R. 1999 ho pápež ocenil titulom Rytier rádu sv. Gregora Veľkého. V súčasnosti je na dôchodku.


© ÚSKI 2014 - www.uski.sk