Doc. ThDr. Andrej Filipek SJ (1948) prednáša fundamentálnu teológiu a liturgiku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Je prorektorom Trnavskej univerzity a  členom Liturgického inštitútu Jána Jaloveckého v Košiciach.


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk