ThDr. Ing. Milan Fula, PhD. študoval na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme. Prednáša filozofickú antropológiu a teológiu, sociálnu filozofiu a filozofiu kultúry. V perspektíve personalistickej filozofie sa špecializuje na antropológiu a sociálnu náuku Jána Pavla II. i na ním inšpirovaný feminizmus. Je autorom monografie “Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II.” (2004), mnohých učebných textov a odborných článkov.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk