Prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc., astronóm. Okrem astronómie sa zaoberal problematikou vedy a viery. Bol pracovníkom Astronomického ústavu SAV, predsedom USKI a prvým rektorom Trnavskej Univerzity. Zomrel v roku 2005.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk