RNDr. Mária Hajduková, PhD. pôsobí na Astronomickom ústave Slovenskej Akadémie vied ako vedecká pracovníčka. Zaoberá sa výskumom medziplanetárnej hmoty, najmä vzájomných vzťahov jej jednotlivých zložiek.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk