ThDr. Jozef Haľko je odborným asistentom na Katedre cirkevných dejín Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Je kaplánom maďarskej komunity v Bratislave. Pôsobí v médiách


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk