Ing. Tibor Vince, doktorand na Technickej Univerzite v Košiciach, Katarína Takáčová, študentka na Katolíckej Univerzite v Ružomberku


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk