RNDr. Ján Kormanec, DrSc., riaditeľ Ústavu molekulárnej biológie SAV, sa viac než 25 rokov počas práce na tomto ústave venuje problematike štúdia génovej epresie (prepisu genetickej informácie). Danú problematiku študuje u patogénnych baktérií, kde študuje gény zodpovedné za patogenicitu a ich reguláciu. Rovnako študuje gény zodpovedné za tvorbu antibiotík u baktérií.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk