PhDr. Veronika Kováliková, CSc., emeritná pracovníčka Ústavu experimentálne psychológie SAV. Venovala sa výskumu detskej psychológie.


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk