RNDr. Magdaléna Kučerová, tajomníčka ÚSKI a predsedníčka bratislavskej pobočky


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk