Ing. Pavel Lamačka, PhD. (*1946) vyštudoval a vedeckú hodnosť získal na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pôsobí v HiSys, s. r. o., žije v Bratislave, pracuje v oblasti informatiky, t. j. vedy o počítačoch. Prvé roky praxe sa venoval návrhu hardware. Ďalších pätnásť rokov pracoval vo výskume, v rôznych projektoch z oblasti softwarového inžinierstva a tvorby systémového software. Od roku 1990 sa venoval zväčša problematike počítačovej a informačnej bezpečnosti, ako IT konzultant aj ako autor viacerých produktov. Je autorom a spoluautorom viac než sto interných a verejne publikovaných odborných materiálov. V posledných rokoch sa zaujíma viac o problémy človeka a spoločnosti, než o problémy technické a technologické, a venuje sa prevažne personálnym aspektom spracovania informácií a multidisciplinárnemu výskumu.


© ÚSKI 2008 - www.uski.sk