Mgr. Juraj Lauko je absolentom magisterského štúdia v odbore Filozofia na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Toho času pôsobí na Katedre filozofie tejto fakulty ako študent druhého ročníka interného doktorandského štúdia v študijnom programe systematická filozofia. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na etické konzekvencie personalistickej filozofie, osobitne filozofického konceptu Jacquesa Maritaina. Z tejto problematiky už publikoval niekoľko štúdií. Je členom Spoločnosti Ladislava Hanusa. .


© ÚSKI 2004 - www.uski.sk