Ing. Terézia Lenczová, Csc. je predsedníčkou občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. V oblasti svojej ekumenickej angažovanosti, ktorá nie je jej jedinou verejnou angažovanosťou, je členkou Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov KBS za Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu i za celé Slovensko od jej vzniku začiatkom 90. rokov minulého storočia. V hnutí Fokoláre sa cíti zodpovedná za "dialóg života" s priateľmi a sympatizantmi spirituality jednoty z iných kresťanských cirkví. Počas totality spolu s manželom mali bohaté kontakty s poprednými členmi viacerých kresťanských cirkví a pomáhali organizovať mnohé, veľmi plodné stretnutia. Tieto kontakty pokračujú a umožňujú viaceré možnosti ekumenickej spolupráce, tak duchovnej, ako aj občianskej.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk