br. RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz OP, PhD., je členom rehole dominikánov a kňazom, pôsobí vo Zvolene ako magister bratov novicov a pracuje ako vedecký pracovník na Oddelení taxonómie vyšších rastlín Botanického ústavu SAV v Bratislave.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk