Profesor Janusz Maczka SDB, Centrum interdisciplinárnych štúdií, Pápežská teologická academia, Krakov


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk