Eva Majerníková, prof. RNDr. DrSc, vedúca vedecká pracovníčka na Fyzikálnom ústave SAV. Pracuje v odbore teoretická fyzika – teória kondenzovaných látok a štatistická fyzika. Dlhý čas prednášala fyziku kondenzovaných látok a štatistickú fyziku na PřF UP v Olomouci.


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk