PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD., je predsedom pobočky ÚSKI v Bardejove.


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk