Ing. Viliam Novák, DrSc. pracuje na Ústave hydrológie SAV, prednáša vodný režim pôd a hydropedológiu. Je autorom početných publikácií z oblasti hydrológie a vodného hospodárstva a členom viacerých komisií a redakčných rád doma aj v zahraničí.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk