MUDr. Mária Orgonášová, CSc. Do r. 1992 pôsobila na Katedre fyziológie LFUK v Bratislave. V súčasnosti sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Externe prednáša na SZU a na LFUK – odbor Fyzioterapia. Je čestnou prezidentkou Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR a národnou tajomníčkou Rehabilitation Internationale.


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk