František Rábek, slovenský rímskokatolícky biskup, ordinár slovenského Vojenského ordinariátu.


© ÚSKI 2010 - www.uski.sk