Doc. Ing. Ľuboš Rojka SJ, PhD., Teologická fakulta Trnavskej Univerzity, Kostolná 1, 814 99 Bratislava. Vyštudoval STU v Bratislave, vstúpil do jezuitského rádu a po viacerých dlhodobých zahraničných pobytoch pracuje (od r. 2005) na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Zaoberá sa filozofiou prírodných vied a ich vzťahom k viere.


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk