Mgr. Ing. Mária Spišiaková, je interná doktorandka v odbore systematická filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (ako absolventka Elektrotechnickej fakulty krátko pôsobila na Fyzikálnom ústave a na Ústave technickej kybernetiky SAV, v súčasnosti pôsobí ako prekladateľka vatikánskych dokumentov), dlhodobo sa zaujíma o vzťah vedy a viery, a o problémy z oblasti metafyziky a filozofickej teológie.


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk