Doc. MUDr. Aurel Štefko SJ, PhD. Licenciátne štúdiá absolvoval na Varšavskej univerzite, sekcia Bobolanum. Doktorandskú prácu na tému Eutanázia z pohľadu katolíckej morálky obhájil na RK CMBF UK. V roku 2003 sa habilitoval na TF Trnavskej univerzity. V súčasnosti vyučuje na TF TU morálnu teológiu a pastorálnu medicínu.


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk