J. Em. Jozef kardinál Tomko, Dr.h.c. mult., nositeľ doktorátov z teológie, kánonického práva a sociológie (Pontifikálna laterálna a Pontifikálna gregoriánska univerzita), emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, emeritný kancelár Pontifikálnej Urbanovej univerzity, ocenený vysokými štátnymi vyznamenaniami slovenskými (vrátane Radu Bieleho dvojkríža I. stupňa) aj zahraničnými (Grande-Croix de l'Ordre de la Couronne de Chene, Luxembourg, Grand Cruz de la Orden del Libertador San Martín, Argentína a i.).


© ÚSKI 2013 - www.uski.sk