Akademická maliarka Eva Trizuljaková sa venuje maliarskej a textilnej tvorbe. V poslednej dobe pracuje na cykloch v technike pastelu – cykly v biblickej oblasti. V r. 2003 KBS jej udelilo cenu Fra Angelico aj s prihliadnutím na literárnu tvorbu.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk