ThLic. Marek Vaňuš SVD – prednáša predmety exegézy Nového zákona na TF TU v Bratislave.


© ÚSKI 2011 - www.uski.sk