Profesor Tadeusz Zasępa , katolícky kňaz, vysokoškolský pedagóg a publicista. Je celosvetovo uznávanou autoritou v oblasti masmediálnej komunikácie. V roku 1993 založil v Poľsku Katolícke Rádio Lublin a lublinskú edíciu týždenníka Nedeľa. Prednášal na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. V roku 1999 založil Lubelsku Szkołu Biznesu – Szkołu Wyższu (neskôr Lubelska Szkoła ­Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły) v Lubline a do roku 2008 v nej pôsobil vo funkcii rektora. Od roku 2001 pôsobí na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde je garantom štúdia žurnalistiky. Prof. Zasępa je členom viacerých medzinárodných vedeckých rád, prof esijných spolkov a združení. Má poľské a slovenské štátne občianstvo. V apríli 2008 bol zvolený za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.


© ÚSKI 2010 - www.uski.sk