P. ThLic. Stanislav Zontak, CM – špecializoval sa na Pápežskom inštitúte spirituality TERESIANUM v Ríme. Pracoval ako formátor, vyučoval Morálnu teológiu a Pastorálnu psychológiu na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Spišskom Podhradí, kde poskytoval študentom duchovné poradenstvo. V súčasnosti je provinciálom Misijnej Spoločnosti sv. Vincenta de Paul a pracuje ako pastorálny psychológ.


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk