Editorial

 

Odišiel veľký pápež, ozajstný reprezentant myšlienok Posolstva. Svet hodnotí jeho lásku k ľuďom, ktorej prameň iste vyvieral z hlbokej viery v Boha. Bol svedkom nádeje, ako ho nazval Weigel parafrázujúc jeho dielo o nádeji. Slovo pre túto dobu? Veď technika prekvitá, veda poskytuje nevídané možnosti. A predsa, aj dnes (či práve dnes) vnímame, že hĺbku duše človeka nevyplní “plný žalúdok”. Aj dnes je to Absolútno, ktoré človek potrebuje, aby uprostred všetkých ponúk uspokojujúcich túžbu po blahobyte, našiel v sebe pokoj.

Ľudstvo má dostatok skúseností, že treba rozlišovať medzi potešením z uspokojovania potrieb a radosťou z rozvinutia potenciálu človeka, ktorý ďaleko presahuje pudovú oblasť. Potešenie z  “plných sýpok” netrvá dlho a nie je posledným želaním človeka. Kto na toto zabúda, ochudobňuje sa o ďalšie “poschodia”, ktoré sú človeku k dispozícii, ak je ochotný zanechať “misu šošovice” a pozrieť sa vyššie. Tu už nejde len o potešenie z plného žalúdka. Ďalší rozmer otvára inú oblasť určenú pre tých, ktorí hľadajú väčšie hodnoty. V tejto oblasti možno zažiť nefalšovanú radosť. Tá totiž nie je zahalená strachom o stratu zdroja potešenia. Táto radosť, ako už postrehol Aristoteles, je stála, lebo je založená na konaní dobra. Človek, ktorý sa nachádza na tejto ceste, v konaní dobra pokračuje. A nielen to, sústavný sled radostných zážitkov vedie k pokoju a duchovnej vyrovnanosti.

Dominik Pecka sa zamýšľal nad budúcnosťou technického veku. Konštatuje, že technika napreduje míľovými krokmi, ale ľudská duša nestačí tomuto tempu. Človek techniky nezvláda jej výdobytky. Duchovná oblasť výrazne zaostáva za rozvojom techniky a často pripravuje človeka o chvíle zamyslenia sa nad svojím poslaním, nad svojím miestom v prírode. Ošiaľ z dobových výsledkov neumožňuje rozvinúť ďalšie dimenzie, a tak človek žije jednorozmerný život, život nedôstojný jeho poslaniu. To si uvedomoval prof. Hajduk a vo svojich početných prednáškach pomáhal poslucháčom objavovať nové rozmery v človeku. Jeho kniha “Božie kráľovstvo” je práve o tom. Je to výzva, že zdroj pravej radosti treba hľadať v duchovnej sfére človeka (ľudstva). Z takej radosti pramení aj eschatologická nádej pre jednotlivca, ale aj celého ľudstva v perspektíve Chardinovskej vízie.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk