Účasť na stretnutí stredoeurópskych krajín

 

Akcia Sympózium Identita – Odlišnosť – Dialóg
Aktuálne otázky kresťanov v Európe

Čas konania : 29. apríl -1.máj 2005

Miesto konania : Katholisches Bildungshaus Tainach A-9121 Rakúsko

Účastníci pobytu. M. Gejdoš, D. Klinovský, I. Vojtaššák, V. Margolien

 

Na sympóziu konanom spoločným príspevkom Združenia katolíckej inteligencie viedenskej arcidiecézy a  Slovinska sa zúčastnili členovia Akademických združení Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Rumunska v počte 50 účastníkov.

Program sympózia:

Otvorenie: M.Gschwantler (Viedeň)

Valentin Inzko (Ľubľana): Perspektívy budúcnosti juhovýchodnej Európy.

Ladislav Koubek  (Brno): Zodpovednosť Európy za svet.

Mons. A Uran (miestny biskup v Ľublane): O Situácii katolíckej cirkvi v Slovinsku a celej oblasti po páde komunistického režimu.

Stane Granda (miestny seminár v Ľublane): Kresťanstvo v Slovinsku v dejinách a súčasnosti.

Navšteva pútnického miesta Brezje a turistické stredisko Bled

Stretnutie s diecéznym biskupom Schwarzom z Klagenfurtu.

Peter Pius Varga  (Budapešti): Vlastné a cudzie. Koľko odlišnosti unesieme ?

Sympózium sa skončilo na obed 1. mája.

Účastníci ÚSKI sa aktívne zúčastnili na aktuálne témy spolužitia v heterogénnej spoločnosti. Oboznámili sa so situáciou spolužitia nemecky a slovinsky hovoriacich obyvateľov Korutánska, so situáciou kresťanstva po ťažkých skúškach dvadsiateho storočia vo Slovinsku. Veľmi prínosný bol príspevok P. Vargu. Hovoril o obraze odlišných v literárnom spracovaní. Jednalo sa o prípad menšín židovskej a cigánskej vo väčšinovom maďarskom prostredí.

Ivan Vojtaššák

 


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk