Účasť na sympóziu v Stuttgarte

Christophorus - Bundestreffen,

Pfingsten 2005, Stuttgart

V dňoch 13. - 16. 5. 2005 sa zúčastnilo 6 členov ÚSKI (Miroslav Gejdoš - Mária Hajduková - Mária Kožuchová - Jozefína Križanová - Monika Šurdová - Stanislav Uličiansky) pravidelného sympózia, ktoré každé dva roky v čase svätodušných sviatkov poriada organizácia CHRISTOPHORUS - združenie katolíckych akademikov v Nemecku.

Téma tohtoročného stretnutia bola "Kresťan zodpovedný za stvoren-stvo" (Der Christ in der Verantwortung fúr die Schopfung) s podtitulom "Etika životného prostredia - bioetika." Sympózia sa zúčastnilo okolo 200 účastníkov.

Zvlášť zaujímavé boli prednášky, ktoré pojednávali o ľudskej dôstojnosti: "Dôstojnosť človeka z biblického pohľadu" (Die Wúrde des Menschen aus biblíscher Sicht) a "Zraniteľná dôstojnosť človeka" (Die antastbare Wúrde des Menschen), ktoré plánujeme neskôr uviesť v preklade.

Široký záber problematiky možno vidieť aj zo zoznamu pracovných skupín:

1. Zmeny v zásobovaní energiami - úloha obnoviteľných energií,

2. Doprava a mobilita - dôsledky na životné prostredie a možnosti redukcie,

3. Sladká voda: obnoviteľná a predsa nie nevyčerpateľná,

4. Šance a riziká génových technológií v poľnohospodárstve,

5. Šance a riziká génových technológií v medicíne,

6. Možnosti a hranice medicíny pri konci života.

Pri sv. omši na svätodušnú nedeľu bola venovaná spomienka aj náhle zosnulému predsedovi ÚSKI - prof. Antonovi Hajdukovi, DrSc., ako aj ostatným zosnulým z Christophorusu od posledného stretnutia. Zbierka z tejto sv. omše bude poukázaná organizácii Renovabis s tým. že je určená na podporu vzdelávacieho projektu, zameraného na hraničné otázky vedy a viery, ktorý predloží ÚSKI.

Jozefína Križanová


© ÚSKI 2005 - www.uski.sk