VÁŽNA HRA SO SLOVOM

Ján SABOL: LÁSKA NA MODRO

Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2005, Ilustrácie: Ján Bartko, Obálka: Peter Sedlák

 

Ján Sabol, vysokoškolský pedagóg, autor mnohých jazykovedných publikácií, verzológ, ale i autor krížoviek a publicista, predseda redakčnej rady časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum, tvorca slovníkov a ... . Jeho činnosť je nesmierne bohatá, ale sústredená predovšetkým na jeden zo zázrakov, ktorým je SLOVO vo svojich najrozmanitejších podobách a čiastočkách.

Do života tohto intelektuála vkročil jedného dňa úder, ktorý vyprovokoval, “ozvučil” to, čo ležalo isto už dlho, hlboko v jeho  duši. Vypovedal to vo svojom knižnom básnickom debute Láska na modro.

Čo môžeme nájsť v “modrých” sonetoch Jána Sabola? Nielen lásku, ktorú anticipuje názov zbierky. Autor sa v nej neustále vracia k veciam podstatným a základným, ktoré zamestnávajú mysliaceho človeka: žiaľ a radosť, vina a trest, detstvo a dospelosť, život a smrť ... . Toto robí z jeho poézie text so silnou symbolistickou vrstvou. Lyrický subjekt sa obzerá za prežitým a v tom prežitom je istý kus rekapitulácie života, v ktorej sú silné stopy religiozity. Istoty, pevnú pôdu pod nohami hľadá v detstve, spojenom s dedinou, v blízkych a najbližších ľuďoch. Sabolov lyrický hrdina oporu potrebuje, lebo prežíva traumu a tá v ňom vyvoláva nielen spomienky na dni a priestory, kde bolo dobre, ale vyvoláva aj výčitky svedomia za minulé hriechy a v konečnom dôsledku predstavuje akúsi spoveď pred stále možným zakončením života. Hoci lyrický subjekt prežíva bolesti, trápenia - nezúfa, nechce ľútosť, lebo “utrpenie lásku kriesi”. Autorove spomienky však predstavujú aj veselé, vtipné okamihy zo života, ktoré majú funkciu akejsi nádeje, že istý zánik je len ohnivkom v reťazi vývoja a pohybu.

V básnickej knihe Jána Sabola často zaiskria myšlienky, ktoré sú sentenciami: “Tak málo stačí na zvrat sveta, keď zázrakom je kúsok oblohy, šepkané slovo, v geste veta.” Autor sa nezaprel ako človek, ktorý sa vie a chce so slovom pohrať; text tejto básnickej zbierky ozvláštňujú aj okazionalizmy, archaizmy, slová z východoslovenského dialektu, ktoré istým spôsobom kontrastujú so slovami latinskými a inými cudzieho pôvodu. Časté sú motívy prírodné a hudobné, prvky ľudových mýtov, ktoré vyvolávajú rozprávkovosť, alebo majú charakter ľudovej piesne.

Kniha Láska na modro vyšla vo veľmi peknej väzbe a grafickej úprave, príjemne pôsobí farebnosť obálky i ilustrácií, ktoré jemným spôsobom dokresľujú tematickú rovinu súboru sonetov Jána Sabola.

Gabriela Rakúsová

 


© ÚSKI 2006 - www.uski.sk