Renovabis - Pfingstenaktion 2006, Bamberg

V dňoch 1. – 4. júna 2006 sa zúčastnili 2 členky ÚSKI (Mgr. Monika Šurdová a RNDr. Jozefína Križanová) slávnostného záveru tohoročnej Svätodušnej akcie organizácie RENOVABIS v arcidiecéze Bamberg.

Cieľom podujatia bolo informovať nemeckú verejnosť a katolíckych veriacich o práci a projektoch podporovaných organizáciou RENOVABIS – Akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe – a motivovať ich k ďalšej štedrosti. Boli predstavené rôzne projekty, ktoré sa z tejto podpory realizujú krajinách strednej a východnej Európy, medzi nimi aj slovenský projekt ÚSKI, ktorý sa v priebehu rokov 2001 – 2005 realizoval pod názvom Ďalšie vzdelávanie učiteľov v dvoch cykloch. Projekt bol zameraný na hraničné otázky vedy a viery v rôznych vyučovacích predmetoch, ktoré boli v minulosti prekrúcané a zneužívané proti viere, alebo o ktorých sa vôbec nemohlo hovoriť. Bol realizovaný vo forme prednášok a diskusných seminárov určených učiteľom cirkevných a štátnych škôl. Vo Svite, v Ružomberku a v Žiline bolo realizovaných celkom 24 wíkendových podujatí, ktoré sa stretli s veľmi priaznivým ohlasom učiteľov. V súčasnosti pripravujeme tretie pokračovanie tohto projektu so schválenou finančnou podporou z organizácie Renovabis, ktoré je tento krát určené študentom a verejnosti v rôznych univerzitných pastoračných centrách na Slovensku.

Organizácia Renovabis a ňou podporované projekty boli prezentované v rozhovoroch so študentmi a učiteľmi pri návšteve škôl, s novinármi počas pódiových rozhovorov na ulici, kde bola tiež prezentovaná spolupráca slovenského ÚSKI s organizáciou CHRISTOPHORUS – Gemeinschaft Katholischer Studierender und Akademiker, ktorá tiež zohrala významnú úlohu pri získaní grantu od Renovabisu.. Z iniciatívy Dipl. Ing. Wernera Elsela, člena Christophorusu, ktorý žije a angažuje sa v diecéze Bamberg, sme tiež dostali toto pozvanie.

Akcia sa konala pod záštitou J.E. arcibiskupa Prof. Dr. Ludwiga Schicka, ktorý prijal jej účastníkov na večeri vo svojej rezidencii. Súčasťou podujatia bola tiež recepcia na radnici v Bambergu a prijatie vo farnosti v Erlangene. Vyvrcholením podujatia bola slávnostná pontifikálna sv. omša v cisárskom dóme (Kaiserdom) v Bambergu.

Heslom tohoročnej Svätodušnej akcie v Bambergu bolo “Zabudnutí vo Východnej Európe”. Vzhľadom na to, že podujatie zapadalo do časového rámca pred futbalovými majstrovstvami sveta v Nemecku, konferencia v Nürnbergu bola venovaná téme, ktorá už bola v tomto čase veľmi aktuálna: STOP obchodovaniu so ženami.. Boli tam predstavené možnosti aktuálnej pomoci pre obete nútenej prostitúcie, ktoré sa do Nemecka dostali z rôznych chudobných krajín pod pláštikom lákavých ponúk na prácu.

Slovensko bolo tiež prezentované folklórnou skupinou Inovec zo Zlatých Moraviec.

Jozefína Križanová


© ÚSKI 2006 - www.uski.sk