Christophorus na Slovensku.

Správa o návšteve členov nemeckého katolíckeho spolku akademikov na Slovenku

 

 

V dňoch 4. – 14. septembra 2006 navštívila Slovensko 19-členná skupina spolku nemeckých kresťanských akademikov Christophorus. Bolo to už po tretíkrát, čo znamená, že sa k nám radi vracajú. Tento raz prišlo okrem bežných členov na Slovensko skoro celé predsedníctvo nemeckého spolku pod duchovným vedením pátra Ralpha Sauera. Ich cieľom boli stretnutia s členmi ÚSKI v Bratislave a Košiciach, spoznanie krajiny a kultúry.

Prvé stretnutie s členmi Christophora sa konalo 4. septembra v reštaurácii Leberfinger na pravom brehu Dunaja v Bratislave – Petržalke.

Čestným hosťom tohto večerného stretnutia bol o. biskup Mons. František Rábek, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS.

Zo slovenskej strany sa zúčastnili:

Prof. Tiňo – predseda ÚSKI, Ing. Mgr. Pavol Kossey – riaditeľ oddelenia pre zahraničné vzťahy KDH, Mgr. Gašpar Fronc – vedúci Katedry filozofie na Rímskokatolíckej teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. Mária Hajduková, PhD. – vedecká tajomníčka ÚSKI, Ing. Dárius Klinovský – výkonný tajomník ÚSKI, PhDr. Elena Schmidtová, – členka ÚSKI, Mgr. Monika Šurdová – podpredsedkyňa ÚSKI, RNDr. Anton Šurda, Mgr. Kristína Mihoková – členka pobočky ÚSKI z Košíc

Christophorus reprezentovali:

Prof. Bernd Küest – predseda Christophora, Heinrich Schrader – člen predsedníctva, Prof. Dr. Dieter Opielka – finančný referent, Ralph Sauer – duchovný vodca spolku, Werner Elsel, Grete Fehrenbach, Dr. Mechthild Bürgel, Diethard Bürgel, Christa Elsel, Heinrich Fehrenbach, Margarete Hasenfuss, Elisabeth Hey, Phillip Müller, Cornelia Opielka, Ulrike Schrader, Annegret Waloch, Prof. Dr. Manfred Waloch, Margarete Watrinet, Leo Watrinet

Na začiatku privítal hostí z Nemecka prof. Tiňo. Poďakoval sa im za podporu našej žiadosti o grant v nadácii Renovabis, ako aj za pravidelné pozývanie členov ÚSKI na výročné stretnutia spolku Christophorus. Na privítanie odpovedal krátkym pozdravom predseda prof. Küest.

Pred večerou predniesol Mgr. Pavol Kossey prednášku na tému: “Súčasná politická situácia na Slovensku”, po ktorej sa rozprúdila živá diskusia. Zakončil ju o. biskup Rábek aktuálnymi informáciami o vzťahu Katolíckej cirkvi a štátu na Slovensku. Nasledovala večera a neformálne rozhovory.

V Bratislave absolvovali naši partneri prechádzku po meste s odborným výkladom o histórii a pamiatkach mesta, navštívili Múzeum kultúry karpatských Nemcov a hrad Devín.

Druhé stretnutie s bratislavskými členmi ÚSKI sa konalo v Pezinku dňa 13. septembra 2006. Zo strany ÚSKI sa tentokrát zúčastnili prof. RNDr. Jozef Tiňo, Mgr. Mária Hajduková, PhD., Doc. RNDr. Mária Hajduková, CSc., Doc. Mikuláš Blažek, Doc. Oľga Erdelská s manželom Dr. Erdelským a Mgr. Monika Šurdová s manželom RNDr. Antonom Šurdom. Večera prebiehala vo veľmi spontánnom priateľskom ovzduší. Na konci odovzdal predseda Christophora prof. Bernd Küest profesorovi Jozefovi Tiňovi finančný dar pre ÚSKI a Doc. Erdelská zase do rúk prof. Küesta ako pamiatku na návštevu Slovenska tanier z modranskej keramiky.

Okrem Bratislavy navštívili členovia Christophora cirkevné pamiatky po celom Slovensku, napr. kostol Panny Márie v Banskej Bystrici a futuristickú novostavbu kostola Archa Locus neďaleko Ružomberka, vysvätenú v roku 2000, v ktorej medzinárodný team umelcov uplatnil náročný teologický program. Vrcholom ich programu bola Spišská Kapitula, kde ich privítal o. biskup Mons. Prof. František Tondra, predseda Slovenskej biskupskej konferencie. Po bohatých umeleckých pamiatkach Spiša ich sprevádzal Dr. Ivan Chalupecký. Navštívili pútnický kostol v Levoči a drevený artikulárny kostolík v Kežmarku, patriaci Evanjelickej cirkvi. V nedeľu 10. septembra sa v Prešove zúčastnili na slávnostnej bohoslužbe v gréckokatolíckej katedrále. Vo východnom ríte ju slávil rektor biskupského úradu v Prešove Dr. Ľubomír Petrík, ktorý ich zároveň posprevádzal po katedrále a biskupskej rezidencii. Po bohoslužbe obdivovali ikonostas katedrály. Ikonostas a nástenné maľby ich nadchli aj v drevenom kostolíku v obci Krivé. V Košiciach sa im venovali členovia pobočky ÚSKI. Absolvovali túru po Vysokých Tatrách a využili aj príležitosť splavovať Dunajec na pltiach. Zaujímali sa o všetky stránky života na Slovensku, ich pozornosti nemohla ujsť ani problematika rómskeho obyvateľstva na Východnom Slovensku, predovšetkým jeho životná úroveň.

Pri rozlúčke vyjadrili naši partneri z Nemecka spokojnosť s návštevou a neskrývanú radosť z pestrých zážitkov na Slovensku, obohatených osobnými stretnutiami s akademickými kolegami zo Slovenska ale aj cirkevnými predstaviteľmi a jednoduchými ľuďmi zo Slovenska.

M . Šurdová


© ÚSKI 2006 - www.uski.sk