Vierzehnheiligen – stretnutie ÚSKI – Christophorus

Úzka spolupráca medzi Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie (ÚSKI) a nemeckou partnerskou organizáciou Christophorus (Spoločenstvo katolíckych študujúcich a akademikov) vstúpila do 10. roku. Spoluprácu umožňuje programová blízkosť: Christophorus má podobnú štruktúru a ciele ako ÚSKI a vydáva tiež členský časopis s názvom Christophorus.

Pre desiatimi rokmi sa za ÚSKI na iniciačnom stretnutí vo Vierzehnheiligen zúčastnila J. Križanová. Založila sa pekná tradícia vzájomných kontaktov.

Vierzehnheiligen je pútnické miesto neďaleko Bambergu. Leží v malebnom údolí. Jeho centrom je prekrásna bazilika. Popri nej je niekoľko sociálne orientovaných budov; niektoré slúžia pútnikom, ktorí sa zdržiavajú vo Vierzehnheiligen viac dní.

Stretnutie ÚSKI – Christophorus v máji 2007 bolo súčasťou celonemeckého stretnutia členov Christophora. Prišlo ich asi 200 a myslím si, že k ich úplnej spokojnosti. Program, ktorý organizátori pripravili, bol orientovaný sociálne, reprezentovaný kvalitnými prednáškami pozvaných lektorov z oblasti týkajúcej sa hlavného motta stretnutia: “Život a zomieranie v dôstojnosti”. Tieto prednášky a vecná diskusia k nim obohatili aj členov delegácie ÚSKI (J.Tiňo, J. Križanová, M. Šurdová, J. Urbanová).

Pre nás mal osobitný význam celovečerný program venovaný desaťročnej spolupráci medzi ÚSKI a Christophorom. Po úvodných príhovoroch: B. Küest (Christophorus), J. Tiňo (ÚSKI), v ktorých sa zvýraznil prínos spolupráce na obidvoch stranách a vyjadrila sa vôľa naďalej pokračovať v spolupráci, bola zaradená prednáška W. Elsela o skúsenostiach z ciest členov nemeckých delegácií po Slovensku. Stalo sa už tradíciou, že k nám prichádza každé dva roky skupina členov Christophora. Okrem oficiálnych stretnutí na pôde ÚSKI, delegácie navštevujú zaujímavé oblasti Slovenska. Pri ostatnej návšteve si pozreli (a veľmi pochvaľovali) Prešov a Košice. V Prešove boli hosťami Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU. V Košiciach ich sprevádzali členovia košickej pobočky ÚSKI. Prednáška W. Elsela bola sprevádzaná výstižnými zábermi z navštívených miest. Čo nás osobitne príjemne prekvapilo, bol komentár k navštíveným miestam na Slovensku. Netýkal sa len opisom obrázkov. W. Elsel si dobre preštudoval súvislosti, takže ukážky priblížili prítomným zaujímavosti a krásy našej krajiny. Treba si želať, aby sa táto tradícia udržala čím najdlhšie.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2007 - www.uski.sk