Nové pobočky ÚSKI

24. 4. 2008 sa v Prešove zišli členovia a sympatizanti ÚSKI. Po diskusii o právach a povinnostiach členov ÚSKI a o programe ÚSKI sa zväčšila členská základňa na celkový počet 17 členov. V zmysle stanov ÚSKI sa tým naplnilo ustanovenie o vytvorení pobočky (aspoň 10 členov). Prítomní členovia sa rozhodli vytvoriť pobočku a nadviazať tak na slávne obdobie činnosti predchádzajúcej pobočky ÚSKI v tomto meste. Predsedom pobočky sa stal Dr. D. Hruška.25. 4. 2008 sa na schôdzi členov a sympatizantov ÚSKI vo Vranove nad Topľou ustanovila pobočka ÚSKI. Je to pre ÚSKI obohatenie, lebo v tomto meste doteraz pobočka nebola. 14 nadšených členov dáva predpoklad, že život ÚSKI v tejto oblasti sa bude úspešne rozvíjať. Za predsedu bol zvolený Dr. P. Bindas.15. 5. 2008 sa v Bardejove rozšírila členská základňa na 12 členov. Nová pobočka má možnosť nadviazať na veľmi aktívnu bardejovskú pobočku, ktorá medzitým zanikla. Predsedom pobočky v Bardejove sa stal Dr. J. Maník.

Predsedníctvo ÚSKI hodnotí nové centrá ako významný krok k uplatňovaniu poslania ÚSKI a bude sa usilovať o ďalšie rozšírenie siete pobočiek.

Jozef Tiňo


© ÚSKI 2008 - www.uski.sk