Metanexus konferencia: Cosmos, Nature and Culture

Phoenix, Arizona, 18. – 21. júla 2009

V krátkosti by som sa chcel s vami podeliť o skúsenosť s interdisciplinárnou konferenciou Metanexus, ktorá bola tento rok v Arizone. Už to, že konferencia bola v júli v tomto najhorúcejšom štáte USA, poznačilo jej priebeh. Jednoducho tak, že celý čas sme boli vo vnútri jednej, respektíve dvoch budov. Vonkajšia maximálna denná teplota 45°C pripomínala suchú saunu. Nadránom sa ochladilo len na 33°C. Jednoducho pravé leto.

Prvý konferenčný deň sobotu 18. júla sme začali v múzeu indiánskeho dedičstva Heard Museum, kde po privítaní Edwardom Devinney (Metanexus prezident) približne 300 účastníkov z asi 40 krajín, prednášala Dawn Adrian (paleontologička, indiánsky pôvod) o mystickom vzťahu človeka a prírody „Burning Through the Roots“. Odhliadnuc od úplne iného vnímania poznania a reality, jej spôsob prednášania nebol veľmi príjemný. Pokojná výpoveď a interpretácia vlastných snov sa miešali s výkrikmi burcujúcimi k citlivejšiemu vzťahu k prírode. Po prednáške bola možnosť prehliadky múzea s domorodými artefaktmi, fotografiami. Pozitívnejšie som hodnotil tento deň po nečakanom, ale o to milšom stretnutí s Lacom Kvazsom, ktorý tu zastupoval skupinu KU z Ružomberka.

V nedeľu po spoločných raňajkách, pri ktorých sa zoznamovalo a diskutovalo, nasledovala plenárna sekcia venovaná astronómii a kozmu. Prednášky predniesli Chris Impey a William Stroeger, SJ. Chris Impey, ktorý je z Arizonskej univerzity a v minulosti sa venoval kozmológii a extragalaktickej astronómii, predniesol prednášku, v ktorej zdôvodňoval, prečo verí v existenciu mimozemského života. Všetko to boli iba nepriame indície a išlo skôr o intuitívne presvedčenie, ako seriózne argumenty. Bill Stroeger, jezuitský kozmológ poukazoval na užitočnosť prírodných vied, ktoré očisťujú náboženskú a teologickú predstavu o Bohu v negatívnom zmysle. Teda, ako isto nemôže Boh vyzerať, či konať. Gerald Cleaver (Baylor University) predniesol referát na tému „The Whole Story of the Multiverse in String Cosmology“, kde spomenul, že z M-teórie by mala vyplývať existencia 10500 vesmírov. Len dúfam, že som prednášajúceho správne pochopil. Vynikajúca prednáška Rolanda Cole-Turnera (Pittsburgh Theological Seminar) sa venovala biológii ľudského embrya a bioetike. Popis ďalších prednášok, čo i len v stručnosti, by bol veľmi dlhý. Preto uvediem len názvy jednotlivých oblastí, ktoré sa spomínali na konferencii. Boli to už spomínaná kozmológia, astro­biológia; altruizmus a etika; ekológia a civilizácia; metafyzika, matematika a veda; náboženstvo, výchova a kultúra; Genezis, evolúcia a duša; príroda, naturalizmus a redukcionizmus; transhumanizmus; 200 rokov od Darwina; Kant a kozmológia; spiritualita a zdravie a mnohé iné. Čitateľom odporúčam stránku konferencie, kde sa dá dostať aj k textom niektorých prednášok (www.metanexus.net/conference2009).

V pondelok večer prebehol takzvaný networking, kde sme sa rozdelení do skupín mali zoznamovať a nadväzovať prípadnú spoluprácu. Zároveň sa nás organizátori pýtali na názor ohľadne konferencie, čo vyústilo do nečakaného slovného konfliktu. Ventilovali sa emócie z náročných troch konferenčných dní a uzavretého spôsobu existencie. Viacerí navrhovali viac spoločenského programu, napríklad kultúry, či pobytu v prírode.

V budúcnosti sa chce Metanexus zamerať na oblasť transhumanizácie a podporovať zvlášť projekty, ktoré budú tému študovať z rôznych hľadísk. Najpravdepodobnejšie miesto budúcej konferencie bude znova Phoenix, kde podľa členov Metanexu dostali vynikajúce služby za relatívne nízke náklady. Teda, až na to prehnané teplo.Cosmos, Nature, Culture


Juraj Tóth


© ÚSKI 2009 - www.uski.sk