Opustil nás čestný predseda ÚSKI

Rodina Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie so zármutkom prijala správu, že 4. februára 2010 prekročil prah večnosti jej dlhoročný predseda a od roku 1999 čestný predseda MUDr. Ján Gunčaga. Titul čestný predseda mu nebol priznaný náhodne. Dr. Gunčaga viedol ÚSKI v ťažkých exilových časoch, keď po roku 1948 pôsobilo v zahraničí. Tam od roku 1971 do roku 1989 bol jej predsedom, organizoval pravidelné generálne zhromaždenia a úspešne aktivizoval členov ÚSKI. Aj preto ÚSKI bolo pripravené vkročiť do nového obdobia na slobodnom Slovensku v roku 1990.

Dr. Ján Gunčaga sa narodil 15. júla 1923 v Staškove. Po stredoškolských štúdiách v Martine a Bratislave študoval na Vysokej škole obchodnej a na lekárskej fakulte v Bratislave (1947 – 1952). Pre svoje kresťanské presvedčenie a prácu v laickom apoštoláte bol odsúdený na tri roky väzenia. Od roku 1956 pracoval ako robotník a zdravotný laborant v nemocnici v Banskej Bystrici. V roku 1968 sa angažoval ako ústredný funkcionár v celoštátnom hnutí katolíckej cirkvi Dielo koncilovej obnovy. V roku 1968 odišiel s rodinou do Švajčiarska, kde v rokoch 1968 – 1974 pracoval ako odborný lekár – endokrinológ na univerzitnej klinike v Bazileji. Súčasne sa venoval lekárskemu výskumu v klinickej osteológii. Je autorom 44 vedeckých prác a spoluautorom lekárskych učebníc. Viedol multicentrické štúdie na univerzitách v západnej Európe, Kanade a USA.

Po roku 1989 zorganizoval prípravný výbor na zvolanie prvého generálneho zhromaždenia v Bratislave. Bol to prezieravý a dobre pripravený krok. Delegáti zhromaždenia dostali vypracovaný program rokovania s návrhmi na ďalšiu činnosť ÚSKI v novej situácii. Na tomto zhromaždení bol dr. Ján Gunčaga zvolený za predsedu ÚSKI. Ďalšie generálne zhromaždenia potvrdili správnosť načrtnutej orientácie. V rámci ÚSKI organizoval a viedol systematické politické semináre s vedúcimi slovenských politických strán, pedagogické konferencie, politické, ekonomické, vedecké a náboženské sympóziá a vzdelávacie semináre pre mladú kresťanskú inteligenciu. Popri publicistickej činnosti doma i v zahraničí sa venoval kristianizácii svetských povolaní, formovaniu angažovaných kresťanov a politickej filozofii.

V roku 1999 bol zvolený za čestného predsedu ÚSKI a v roku 2000 mu Trnavská univerzita udelila čestný titul Doktor honoris causa.

Do posledných dní svojho života sledoval činnosť organizácie, ktorej zasvätil desaťročia života. Radil, chválil a upozorňoval na úskalia. Predsedníctvo ÚSKI si uvedomuje, že základy pre jeho činnosť položil dr. Gunčaga. Čestné predsedníctvo bolo udelené správnemu členovi ÚSKI, ktoré ešte dlho bude žiť z inšpirácií vložených do jeho troch knižných publikácií.

Česť jeho pamiatke.

Jozef Tiňo© ÚSKI 2010 - www.uski.sk