Editoriál

Dovoľte, aby som sa predstavil. Som teoretický jadrový fyzik, pracujem na Slovenskej akadémii vied viac ako 40 rokov, do výboru ÚSKI som bol zvolený pred rokom a jedna z úloh, ktorá mi pripad­la, bolo vedenie časopisu Radosť a nádej (RAN), ktorý som prevzal po prof. Tiňovi na jeseň minulého roka. Som mu veľmi zaviazaný za prácu, ktorú pre RAN ako šéfredaktor urobil a stále robí, za jeho cenné rady o fungovaní nášho časopisu a vôbec za uvedenie do jeho problematiky. J. Tiňo ostáva aj naďalej členom Redakčnej rady – bez neho by zmeny vo vedení časopisu boli oveľa zložitejšie. Aj tak toto číslo vydávame so 4-mesačným oneskorením, ale veríme, že už nasledujúce vyjde riadne v lete tohto roku.

Toto číslo RAN do značnej miery korešponduje s cyklom prednášok o najvýznamnejších cirkevných mysliteľoch stredoveku, ktoré odzneli na jeseň v bratislavskom centre Quo Vadis a sú doplnené niekoľkými prednáškami prednesenými v rámci stretnutí Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. Aktuality sú venované novým laureátom ceny Fides et Ratio a udeleniu čestného členstva FKI (Fóra kresťanských inštitúcií) in memoriam bývalému predsedovi ÚSKI prof. A. Hajdukovi. Fides et Ratio, prestížnu cenu Konferencie biskupov Slovenska, udeľovanú pri príležitosti výročia vydania rovnomennej pápežskej encykliky, získali v r. 2011 za celoživotnú prácu dvaja naši členovia, čestný predseda ÚSKI a donedávna šéfredaktor RAN-u prof. J. Tiňo, a člen našej redakčnej rady prof. J. Letz. Úprimne im k tomu gratulujeme a veríme, že ich názory a postoje nám mnohokrát pomôžu pri rozhodovaní sa a že nám obaja ešte dlho budú pomáhať svojimi radami a skúsenosťami.

Ďalšie číslo RAN-u bude naviazané na jarný prednáškový cyklus v Quo Vadis a bude venované predovšetkým kresťanským prírodovedcom 18. až začiatku 20. storočia. Pri koncipovaní tohto cyklu sme sa snažili poukázať na rozvoj vzdelanosti na Slovensku, a tak cyklus symbolicky začínal prehľadom o významných vedcoch-jezui­toch na univerzitách v Trnave a Košiciach, a bude končiť prednáškou o M. R. Štefánikovi, ktorého nám ukáže predovšetkým ako kresťanského vedca a filozofa.

 

Emil Běták