Editoriál

Pre rok 2012 sme sa na redakčnej rade dohodli, že nevydáme dve samostatné čísla, ale iba dvojčíslo, ktoré práve držíte v ruke. Nedá sa ale povedať, že by to bolo obdobie, keď sa nič nedialo. Práve naopak, objavili sa témy, ktoré zasiahli širokú verejnosť. Prázdninové obdobie rezonovalo diskusiami okolo odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka a okolo možného zrušenia dňa pracovného pokoja na sviatok Sedembolestnej Panny Márie napriek Vatikánskej zmluve. November bol zasa v znamení výmeny názorov, či Slovensko má meniť navrhnutý dizajn pamätnej 2-eurovej mince (zrušiť kríže na páliu sv. Metoda a svätožiaru nad hlavami obidvoch solunských bratov) podľa požiadaviek Bruselu alebo trvať na pôvodnom návrhu. Nie je naším úmyslom na tomto mieste riešiť načrtnuté otázky, ktoré nezodpovedajú zameraniu nášho časopisu.

V septembri – ako už tradične – boli udeľované ceny Fides et ­ratio, nazvané podľa rovnomennej encykliky Jána Pavla II. a udeľované za „stavanie mostov“ medzi vedou a vierou. Tento rok boli ocenení Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. a prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc., in memoriam. Laudáciá a príhovory nových laureátov prinášame vo vnútri časopisu.

Dovoľte mi, aby som vám všetkým poprial pokojné prežitie Vianoc, úspešný vstup do nového roku a zdravie a Božie požehnanie po celý nadchádzajúci rok 2013.

 

Emil Běták