ZO ŽIVOTA ÚSKI

Informácia o činnosti pobočky ÚSKI
v Bardejove v roku 2011

Bardejovská pobočka ÚSKI v roku 2011 zorganizovala niekoľko kvalitných podujatí, o ktorých chcem informovať.

V nedeľu 23. januára 2011 sme v priestoroch reštaurácie FONTANA zorganizovali zaujímavú prednášku pod názvom Blahoslavený biskup – mučeník V. Hopko. Prednášateľom bol výpomocný duchovný gréckokatolíckej farnosti Bardejov-mesto dp. PaedDr. František Dancák, ktorý je zároveň spoluautorom publikácie Blahoslavený Vasiľ Hopko.

V dňoch 6. – 7. marca 2011 zavítal do Bardejova predseda Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc. Jeho program začal v nedeľu popoludní prednáškou v Poľsko-slovenskom dome na tému Láska – poklad ľudstva. V pondelok dopoludnia prof.Jozef Tiňo zavítal na Spojenú školu J. Henisha, kde so študentmi tejto školy diskutoval na tému Počiatky modernej vedy. Potom navštívil poľské kúpeľné mesto Krynica. Na záver svojho pobytu v Bardejove si prof. Tiňo prezrel Radničné námestie a Baziliku sv. Egídia.

Zástupcovia našej pobočky sa dňa 19. mája 2011 zúčastnili vedeckej konferencie, ktorú Katolícka univerzita v Ružomberku, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Spolok sv. Vojtecha – redakcia revue Duchovný pastier a europoslankyňa MUDr. Anna Záborská pri príležitosti okrúhlych výročí významných sociálnych dokumentov Katolíckej cirkvi zorganizovali na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku s názvom 1891 – 1961 – 2011 Aktuálne posolstvo encyklík Rerum novarum a Mater et Magistra.

Dňa 29. augusta 2011 sme absolvovali výlet do Sarospataku a Tokajskej oblasti. Prezreli sme si malebné mestečko s historickým centrom – Sárospatak (slov. Šarišský Potok, Blatný Potok), ktoré leží v preslávenej vinárskej oblasti Tokaj a je považované za jedno z najkrajších miest Maďarska.

V rámci Európskeho roka dobrovoľníkov a Dní dobrovoľníkov sa členovia našej pobočky dňa 23. septembra 2011 v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi zapojili do tohto projektu a pomohli tým, ktorí sú na túto pomoc a službu odkázaní.

V dňoch 9. – 15. októbra 2011 sme zorganizovali pútnický zájazd do Talianska – Florencia, Rím, Orvieto, Padova. Zúčastnilo sa ho 43 veriacich oboch katolíckych obradov a jeden veriaci Evanjelickej cirkvi. Odborne nás sprevádzala najlepšia sprievodkyňa na Taliansko pani Mgr. Milka Zoľaková a duchovne nám bol k dispozícii o. PaedDr. František Dancák.

V nedeľu 23. októbra 2011 sa uskutočnila prednáška na tému V službe blahoslaveného Jána Pavla II. Prednášateľom bol jezuita páter František Sočufka SJ, ktorý dlhé roky pôsobil vo Vatikáne.

PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD.,
 predseda pobočky ÚSKI v Bardejove