Spolkové stretnutie organizácie Christophorus Hünfeld bei Fulda, 22. – 25. apríl 2013

Naša partnerská nemecká organizácia CHRISTOPHORUS, ktorá združuje katolíckych akademikov, organizuje každé dva roky spolkové stretnutie svojich členov, na ktoré pozýva aj zástupcov ÚSKI zo Slovenska. Vzájomná spolupráca organizácií Christophorus a ÚSKI vyplýva zo základného cieľa a poslania oboch organizácií: vnášať kresťanské princípy do každodenného vykonávania svojho povolania a do svojho života. Tohtoročné stretnutie sa konalo 22. – 25. apríla 2013 v mestečku Hünfeld bei Fulda v Kláštore sv. Bonifáca. Zúčastnili sa na ňom traja členovia ÚSKI zo Slovenska: z Košíc RNDr. Stanislav Uličiansky, zástupca košickej pobočky, z Bratislavy RNDr. Jozefína Križanová, hospodárka a členka hlavného výboru ÚSKI a RNDr. Magdaléna Kučerová, výkonná tajomníčka ÚSKI.

Otvorenie stretnutia a pozdravné slovo predniesol súčasný predseda Christophorusu profesor Bernhard Küest. Na programe boli prednášky, práca v skupinách, spoločné modlitby ranných chvál a sväté omše, turistika, návšteva blízkych pamätihodností, ako aj osobné stretnutia. Ústredná téma celého stretnutia bola: Neznámy Boh v našej sekularizovanej spoločnosti. Úvodnú prednášku do problematiky pod názvom Spor o Bohu predniesol katolícky kňaz prof. Sauer, člen Christophorusu. Ďalšie zaujímavé prednášky boli: Kríza vnímania Boha a Cirkvi na pozadí hospodárskej krízy – prof. Hoff zo Salzburgu; Viera v Boha z pohľadu moderných prírodných vied – prof. Mutschler, Krakow / Frankfurt am Mein; ako aj dokumentárna botanická prednáška: Rastliny, o ktorých sa píše v Biblii – prof. Lysek z Würzburgu. Odznela tiež slávnostná záverečná prednáška „Kto mňa vidí, vidí Otca“ – Ježiš Kristus – ikona Boha profesorky Dorothey Sattler, ktorá sa však osobne nemohla zúčastniť. Prezentované boli aj rôzne misijné a charitatívne projekty členov organizácie Christophorus realizované v Afrike a v Pakistane.

Zúčastnili sme sa tiež výletu do historického mesta Fulda. Paralelne sa konalo stretnutie delegátov jednotlivých regionálnych pobočiek, kde zvolili aj nového predsedu Christophorusu na ďalšie funkčné obdobie dvoch rokov, ktorý sa tradične ujíma výkonu svojej funkcie od začiatku nastavajúceho kalendárneho roka, dovtedy úraduje súčasný predseda. Pre nasledujúce dvojročné obdobie bola za predsedníčku Christophorusu zvolená mnohým slovenským členom veľmi dobre známa pani Grete Fehrenbach, ktorá vystrieda vo funkcii súčasného predsedu prof. Bernharda Küesta.

Pani Grete Ferhenbach nás tiež oboznámila s programom pripravovaných Salzburgerhochschulwochen a prisľúbila štipendium Christophorusu pre niekoľkých študentov zo Slovenska, ich príspevok o tomto podujatí si prečítame v nasledujúcom čísle RANu.

RNDr. Jozefína Križanová, členka Hlavného výboru ÚSKI