Konferencia v Salzburgu:

Poznanie bez lásky a zodpovednosti je nebezpečné poznanie

Nie je to tak dávno, čo sme privítali nový rok 2014. Začiatok roka býva charakteristický tiež bilancovaním udalostí, rozhodnutí, prípadne nášho konania za uplynulý rok. Skupina študentov tiež bilancuje a s radosťou si spomína na príjemnú udalosť, ktorá sa konala začiatkom augusta 2013 v Salzburgu.

V tom čase prebiehala na Salzburskej univerzite tradičná konferencia Salzburger Hochschulwoche. „Vďaka finančnej podpore Christophorus sme sa tejto udalosti mohli zúčastniť aj my, študenti zo Slovenska. Každý sme veľmi odlišné osobnosti s rôznymi záujmami – Rado miluje motorky a slobodu, Ondrej je filozof s dobrodružnou dušou, Emanuel je stelesnením dobrosrdečnosti a pokoja za každej situácie, Mária je tak trochu workoholik a miluje tanec, Michaela a Rasťo milujú jeden druhého. Viera nás však všetkých spája. Možno aj vďaka tomu sme si veľmi dobre porozumeli.“

Spoločnou témou tohtoročnej konferencie bolo „Nebezpečné poznanie“. Kde je svetlo, musí byť aj tieň – v tomto duchu sa počas celého týždňa niesli prednášky, workshopy a diskusie. Prednášajúci boli uznávaní odborníci z rôznych oblastí, od teológie a filozofie po neurológiu či meteorológiu. Témy prednášok boli také pestré, že si medzi nimi mohol každý nájsť niečo zo svojho fachu, prípadne sa obohatiť o nové idey. Máriu zaujali najmä prednášky o mozgu. Prof. Rager hovoril o dileme, či existuje slobodná vôľa alebo fungovanie mozgu je natoľko biologické, že je otázne, či konáme podľa vlastnej vôle alebo skôr automaticky. „Táto prednáška bola pre mňa obzvlášť zaujímavá, pretože myšlienky, ktoré odzneli, ma inšpirovali a nakoniec sa pretavili do výskumu, na ktorom som momentálne pracovala.“ Pre Ondreja bol naj­zaujímavejší súbor prednášok od prof. Winklera o citlivých problémoch cirkvi a mnohých sporných otázkach teológie, ktoré doteraz rezonujú spoločnosťou. Prof. Winkler svoje prednášky podával veľmi zrozumiteľne a systematicky. Poslucháča uvádzal do kontextu množstvom informácií (a máp) v prehľadne usporiadanej prezentácii. O tom, že jeho prednášky nenechali ľudí chladnými, svedčí aj fakt, že po skončení hlavnej časti prišlo na rad množstvo otázok, z ktorých sa rozvinula bohatá diskusia.

Je skvelé, keď sa ľudia z rôznych oblastí stretnú a diskutujú o jednej ústrednej problematike. Problematika nebezpečenstva poznania nie je často diskutovaná, je však mimoriadne významná. Ako sa v biblii píše, „A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.“ Konferencia sa snažila priamo či nepriamo modernému vedeckému svetu sprostredkovať metaforu: „­Keby som skúmal a tvoril a lásky by som nemal...“ Za posledné tri bodky je možné doplniť rôzne formy zneužitia vedy.

Nezanedbateľným faktorom, ktorý stojí v pozadí konferencií, je organizačný tím. Je však dobré povedať, že konferencia bola výborne zorganizovaná. Zostala uspokojená nielen intelektuálna stránka človeka, ale aj umelecká a spoločenská. Prvý večer po sérii prednášok mali študenti možnosť neformálne spoznať ďalších mladých účastníkov konferencie, ktorí prišli z rôznych európskych krajín. Bohatý program obsahoval koncerty v nádherných priestoroch radnice, zaujímavé divadlo mladých z farnosti či pravidelné posedenie pri dobrej káve v priestoroch gotickej siene (Gotischer Saal) v kostole svätého Blasiusa (Kirche St. Blasius), obohatené o pôsobivé kultúrne vložky mladých umelcov. Konferencia bola tiež výbornou príležitosťou verejne oceniť prácu významných osobností z oblasti vedy alebo náboženstva. Ocenená bola celoživotná práca biskupa z Mainzu, kardinála Karla Lehmanna.

Pre každého z nás bol tento týždeň veľmi inšpirujúci, pretože v tom čase sme každý pracovali na svojom výskume a vďaka konferencii sme mali možnosť získať nové idey. Okrem toho sme spoznali veľa zaujímavých a príjemných ľudí. Sme šťastní, že pri bilancovaní uplynulého roka môžeme spomínať aj na úžasný týždeň strávený na Salzburskej univerzite.


Mgr. Mária Túnyiová, PhD.
Mgr. Ondrej Čechvala, PhD.
Dr. Grete Fehrenbach