Pax Romana: SIIAEC konferencia,
Praha 2015

SIIAEC, medzinárodný sekretariát katolíckych technikov, agronómov a predstaviteľov priemyslu (špecializovaný profesionálny sekreta­riát Pax Romana MIIC/ICMICA, medzinárodného katolíckeho hnutia intelektuálov a kultúrnych záležitostí) zorganizoval začiatkom mája (8. – 10. 5. 2015) medzinárodné študijné zasadnutie pod názvom Nie ekonomike exkluzívnosti a nerovnosti. [EG 53]1 Polarizácia zamestnanosti, príjmu a chudoby – výzva pre Európu, spojené s generálnym zhromaždením. Zasadnutie bolo v Kapucináte na Loretánskom námestí v Prahe. Zúčastnili sa ho pracovníci z 18 krajín (z mimo­európskych z Pakistanu a z Konžskej demokratickej republiky – býv. Zaire). Väčšina prítomných predniesla kratší alebo dlhší referát. Hlavný pracovný deň (a jediný, ktorého som sa zúčastnil) bola sobota 9. 5., piatok bol predovšetkým príjazdový deň s organizačnými informáciami a úvod do témy konferencie (T. Quendler), a nedeľa bola vyhradená svätej omši a generálnemu zhromaždeniu. Hlavné pracovné referáty boli B. Ciccaglione: Dimensions of globalization: ­Employment, income, property, P. Martinot-Lagarde SJ: Activities of ILO concerning unemployment, decent work on the background of worldwide polarization a A-B. Pernaud: Inequality economy. G. Lemoch a W. Spitaler uviedli kratšie príspevky (s ktorými vystúpili hádam všetci účastníci) poukázaním na rôzne kontroverzné vyhlásenia vo vzťahu k téme konferencie. Ja som prezentoval základné informácie o Slovensku z národného, religiózneho a ekonomického hľadiska. Na záver sobotňajšej časti bol prijatý návrh uznesenia, ktorý bol v detailoch dopracovaný ešte počas nasledujúceho dňa. Sociálnu časť stretnutia predstavovali neformálne diskusie počas prestávok, obeda a večere, a tiež spoločný večer, ktorý sa začal prechádzkou po Petříne a pokračoval posedením v typickom pražskom podniku.

doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
predseda ÚSKI

1 Evangelii Gaudium