Salzburg 2014

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Ak sa ma niekto spýta, čo pre mňa znamenali Salzburger Hochschul­wochen 2014, tak je to presne citát zo Svätého písma v prvej vete. Jedného dňa mi totiž prišiel nečakaný krásny email z ÚSKI – Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie, že na základe odporúčaní, ktoré na mňa dostali, mi ponúkajú štipendium na Salzburger Hochschulwochen, ktoré poskytla ich spriatelená organizácia CHRISTOPHORUS – Gemeinschaft katholischer Studierender und Akademiker z Nemecka. Takmer som tomu nemohla uveriť. Týždeň v tak nádhernom meste ako je Salzburg. A keď som si myslela, že radosť už nemôže byť väčšia, tak to som ešte netušila, aký úžasný program na mňa bude čakať.

Ústredna téma týchto dní bola Prekračovanie hraníc Európy. Počas celého podujatia som mala možnosť zúčastniť sa množstva výborných prednášok. S odstupom času mi stále veľmi rezonuje myšlienka z jednej prednášky o identite Európy. „Identita kontinentu existuje, identitu tvoria ľudia, ktorí na tom kontinente žijú.“ Identita Európy bola postavená na túžbe po mieri v srdciach Európanov – ako projekt mieru, po ktorom v súčasnosti na jednej strane túžime, no na druhej strane sa v nás jednotlivcoch, ale aj celých štátoch často prejavuje náš egoizmus a potreba prenášania nášho vlastného vnímania sveta ďalej, ktorú možno označiť za europeizáciu. A či to celosvetovo nie je práve potreba neustáleho rozširovania sa a pretláčania vlastných hodnôt, ktorá je veľkým spúšťacom mnohých vážnych konfliktov, ktorým musíme čeliť? Myslím, že je preto veľmi dôležité, aby si Európa neustále pripomínala svoju históriu, aby naša história bola mementom pred opakovaním chýb a zároveň slúžila ako podklad pre dobrú budúcnosť nás všetkých. A presne tento pohľad mi priniesol Salzburgerhochschulwoche. Pre mňa bola identita týchto dní vskutku mimoriadna, nakoľko som mala tú česť počuť prednášky vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sa nebáli odvážnym spôsobom poukazovať na súčasné problémy a prekračovanie rôznych foriem hraníc v Európe. Odniesla som si preto nielen nové vedomosti, ale najmä nové priateľstvá či umelecké zážitky. Preto by som sa chcela touto cestou z celého srdca poďakovať všetkým organizátorom za vysokú kvalitu podujatia, ako aj Ústrediu slovenskej kresťanskej inteligencie, ktorá mi umožnila, aby som sa mohla na tomto podujatí zúčastniť.

Mgr. Gabriela Urbanová
Univerzita Komenského