Cyrilometodská medaila - Federation of the Slovak Christian Intellectuals

Go to content


Medal of Saints Cyril and Methodius


Since 1963, the Medal has been awarded to:

Mons. František Rábek (2015)
(laudácia)

Ing. Darius Klinovský (2011)

Dr. Anton Hajduk (2007)
(laudácia)

Anton Srholec (2004)
(laudácia)

Prof. Štefan Kopecký (2001)

Dr. Ján Gunčaga (1999)
(laudácia)

Dr. Anton Neuwirth (1998)
(laudácia) (spomienka)

Dr. M. Marsinová (1996)

Dr. Imrich Staríček (1995)

Mons. Viktor Trstenský a Štefan Šmálik in memoriam (1994)
(laudácia)

Akad. maliar Laco Záborský (1993)
(laudácia)

Dr. Pavol Strauss (1992)

Dr. Silvester Krčméry (1991)

Kardinál J. Ch. Korec (1990)

Prof. Jozef Mikuš (1989)
(viac) (spomienka)

Mons. Anton Botek (1988)

- - - - - - - -

biskup Andrej Grutka (15. septembra 1963 v Ríme)

prof. Dr. Milan Ďurica (10. novembra 1973 v Berne)

prof. František Vnuk (30. júla 1977 v Käningsteine),

básnik Rudolf Dilong (3. júna 1979 v Dullikene),

Mons. Dr. Jozef Vavrovič (7. júna 1981 v Dullikene),

prof. Dr. Jozef Kirschbaum (30. mája 1982 v Dullikene),

prof. Michal Lacko in memoriam (22. mája 1983 v Dullikene),

básnik Gorazd Zvonický (10. júna 1984 v Dullikene),

kardinál Dr. Jozef Tomko (12. oktìobra 1985 v Ríme) (viac ...)

Dr. Imrich Kružliak (18. mája 1986 v Dullikene),

prof. Dr. Mons. Vojtech Bucko (7. júna 1987 v Dullikene).
Back to content